Projektovanie okrasných záhrad

Záhrada je oáza ticha a pokoja, v ktorej sa nachádza Váš dom. Záhrada ho obklopuje, veľké stromy mu zabezpečujú tieň v letných horúčavách, perfektne upravený trávnik dodá záhrade noblesu, a kríky, kvety, ihličnany dodávajú atmosféru, pocit, že máte doma kus prírody. Toto všetko môže byť stvorené len na základe dobrého projektu.

Projekt zhŕňa Vaše nápady, požiadavky, predstavy, my ich ohraničíme možnosťami, všetko skĺbime vkusne, podľa trendov. Projekt nám pomôže navrhnúť počet okrasných drevín a rastlín tak, aby sme predišli veľmi hustej výsadbe a naopak, aj veľmi riedkej. Softvér umožňuje modelovať Vašu záhradu 10, 20, 30 alebo ľubovoľný počet rokov po výsadbe, v priestorovej vizualizácii nám vegetácia „vyrastie“. Táto pomôcka slúži k určeniu počtu drevín na danej ploche. Pre zákazníka je to zase pomôcka, aby pri plánovaní „videl“ svoju budúcu záhradu.

Plánovaniu predchádza zameranie územia, kde sa bude nachádzať. Tieto údaje sa priamo nanesú do programu a potom spoločne s klientom začíname tvoriť, kde na konci našej snahy je hotový projekt. Projekt výsadby je potom ešte doplnený o projekt zavlažovania, prípadne osvetlenia záhrady. Tieto projekty dávajú podklad pre vyhotovenie cenovej ponuky pre zákazníka. Cenová ponuka je transparentná, vždy sú uvedené materiálové náklady zvlášť, ako aj cena práce.Ing. Attila Szabó
tel/fax: 035 6428 876
mobil: 0911 260 420
email: castrumgarden@gmail.com
Ing. Attila Szabó – Castrum garden 2011